Jakie są najczęstsze bariery w tłumaczeniu języka specjalistycznego angielskiego?

Najczęstszymi bariery w tłumaczeniu języka specjalistycznego angielskiego są trudne słownictwo i zrozumienie kontekstu. Na przykład, jeśli spotkasz trudne słowo w tekście, a nie znasz jego znaczenia, to może to sprawić problemy podczas tłumaczenia. Inną barierą może być różnica w strukturze zdania między językiem angielskim a polskim. Czasami trudno jest przenieść sens w poprawny sposób, gdy zdania są zbudowane inaczej. Ważne jest więc, aby znać dobrze oba języki i ich specjalistyczne słownictwo.
Sitemap