Czy tłumacze angielskiego muszą być biegli w obsłudze komputerów?

Tak, tłumacze angielskiego powinni umieć obsługiwać komputery. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj większość pracy tłumacza odbywa się za pomocą komputerów. Przykładowo, muszą korzystać z programów do tłumaczenia, edycji tekstu czy przesyłania dokumentów online. Umiejętność obsługi komputera ułatwia tłumaczenie i sprawia, że pracują szybciej i sprawniej.
Sitemap